Kontakt

tel. 48 501 340 511
Formularz Kontaktowy

Cennik

W celu otrzymania wstępnej wyceny prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres
e-mail: komorowska@biuroassedo.pl
 
Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa:

a)  prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z uwzględnieniem wytycznych projektów unijnych ,
b)  sporządzanie sprawozdań finansowych,
c)  raportowanie dla potrzeb zarządzania jednostką,
d)  sprawozdawczość zewnętrzna dla urzędów i banków,
e)  nadzór księgowy i bieżące doradztwo księgowe,
f)  wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych . 

Prowadzenie ksiąg podatkowych:


a)  karta podatkowa,
b)  ryczałt,
c)  księga przychodów i rozchodów. 

Administrowanie kadrami:

a)  prowadzenie (wyprowadzenie) dokumentacji personalnej zgodnie z prawem pracy i potrzebami jednostki - ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich,
b)  monitoring obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy,
c)  przygotowywanie uzgodnionej formy umów o pracę i innych dokument,
d)  przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników.

Administrowanie płacami:

a)  sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem wynagradzania,
b)  prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
c)  zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych, 
d)  rozliczanie w zakresie: PIT, ZUS, PFRON,

Pozostałe usługi finansowo-księgowe:

a)  sporządzanie analiz ekonomicznych, wniosków kredytowych i biznes planów,
b)  określenie i wypełnianie  obowiązków dotyczących sprawozdawczości statystycznej,
c)  organizacja księgowości (polityka rachunkowości, instrukcje np. obiegu dokumentów, kasowa, magazynowa),
d)  pomoc w przygotowywaniu faktur sprzedaży i faktur wewnętrznych,
e)  rejestracja podatników w urzędach i aktualizacja danych,
f)  rozliczenia roczne klientów indywidualnych.

Realizacja: epidot.pl